Velkommen til vores hundehotel

Som består af Bente (daglige drift) Henning (Bentes (handy)mand) & Eva (medhjælp)

Vi tilbyder professionel og exceptionel hundepasning, i vores lille godkendte pension. (findhundesmiley.dk)
Livslang erfaring med opdræt, undervisning og træning, vil vi med empati gøre din hunds ophold til en god ferie.

Hvem og hvordan vi er, opdager du bedst, ved en uforpligtende tlf. samtale, aftale om en rundvisning, samt at melde dig ind på FB gruppen ”Vores Hundehotel”.

Kontakt oplysninger finder du her.
Priser og åbningstider finder du her.
Forretnings betingelser finder du her.

Billede fra kennel / hotel afsnit

Forretnings betingelser

Forretningsbetingelser for Vores Hundehotel (VH), SE nr.1966 2209, Dybdalsvej 19 Lånum 7850 Stoholm, indehaver og drift ansvarlig Henning & Bente Wilstrup, tlf +45 4142 3186 mail adresse info@voreshundhotel.dk

Vores Hundehotel er en godkendt hundepension af fødevarestyrelsen. Find os på findhundesmiley.dk

I tilfælde af klage over stedets drift og godkendelse, kontakt fødevarestyrelsen

 1. Hundens chip nummer og seneste vaccinationer (DHP gyldig 3 år Pi-BbPi-L4 gyldige 1 år) dokumenteres, fotograferes og kopi opbevares hos indehaver af Vores Hundehotel. Vaccinationsbog fremvises ved hver ny vaccination. Hunden skal være forsikret og registreret i Dansk Hunderegister, bære halsbånd med mærke. Hunden skal før opholdet, være fri for orm, lopper og lus. Hunden må ikke have skab eller være under behandling for skab.
 2. Hunden skal være omgængelig overfor mennesker og artsfælder. Vores hundehotel forbeholder sig ret til at afvise pasning af forbudte racer, samt andre racer, hvis det skønnes at være uhensigtsmæssigt.
 3. Vores hundehotel oplyses om løbetid, medicin og gamle skader/slidtage m.m. som er vigtige at vide, for at hunden passes optimalt.
 4. Hele beløbet for de reserverede dage, bliver opkrævet pr. SMS 14 dage før forventet ophold og refunderes ikke ved fravær.
  Betaling kan bank overføres på konto 5350 0323 455
  Eventuel annullering af reservation skal ske før sidste betalings frist som fremgår af modtaget SMS.
  Overskrides datoen for annullering, hæfter du for maks 8 datoer á 230kr.
 5. Vores hundehotel er ikke erstatningspligtig ved hundens død, ved bortkomst, brand, sygdom, smitte, tilskadekomst og/eller bedækning.
 6. Vores hundehotel er ikke ansvarlig for tingskader eller personskader i nogen henseender, herunder for tredjemand, hvis hunden forvolder skade på andre dyr eller mennesker. Hunden er under opholdet kun dækket af ejerens egne forsikringer.
 7. Vores hundehotel forpligtiger sig til at sørge for at hunden får motion, personlig kontakt og aktivering, minimum 3 gange dagligt. At hunden opholder sig i rene omgivelser, har adgang til frisk vand og fodres 2 gange dagligt (hvalpe oftere).
 8. Vores hundehotel forbeholder sig ret til at kontakte dyrlægen, for ejerens regning hvis det skønnes nødvendigt. Vores hundehotel passer ikke syge hunde, men forbeholder sig ret til at overdrage den syge hund i dyrlægens varetægt, på ejerens regning.
  Ejer vil blive kontaktet. Hvis ejeren ikke kan træffes, beslutter dyrlægen behandling og yderligere tiltag.
  Dyrlæge som er tilknyttet Vores hundehotel for tilsyn er Hannes Dyreklinik telefon +45 9745 2015.
  Dyrlæge der kontaktes om muligt ved sygdom eller tilskadekomst er hundens egen dyrlæge, eller vagthavende dyrlæge.
 9. Vores hundehotel forbeholder sig ret til at give hunden Bachs blomster-remedier, hvis hunden er ked af det, nervøs eller viser adfærd der ikke gavner hunden.
 10. Vores hundehotel forbeholder sig ret til at sætte billeder, film og tekst af hunden under dens ophold på vores lukkede Facebook gruppe “Vores hundehotel” med mindre dette frabedes.
 11. Vores hundehotel forbeholder sig ret til at indsætte kompetent vikar, hvis nødvendigt.

Lufte arealer

Lufte arealer
Lufte arealer

Priser

PRISER VORES HUNDEHOTEL fra 18/05 2023 :

230kr.pr. reserveret dato – også for bringe/hente dage uanset antal pasnings timer disse dage.
Flere hunde i samme boks fra samme husstand                     +150kr. Pr. hund  Pr. Reserveret dato.

Dagpleje 230kr. Pr. Dato uanset antal pasnings timer. Maks tid 7.00-18.00  +150kr pr hund ved flere i samme boks fra samme hustand.

24/12 & 31/12 helligdags tillæg + 100% pr hund.

Hele beløbet for alle reserverede dage, bliver opkrævet pr. SMS 14 dage før forventet ophold og refunderes ikke ved fravær. Betaling kan overføres på konto: 5350 0323 455.

Eventuel annullering af reservation skal ske før sidste betalingsfrist som fremgår af modtaget SMS. Overskrides datoen for annullering, hæfter du for maks 8 datoer á 230kr.

Kontakt

Bente Wilstrup
Dybdalsvej 19, 7850 Stoholm Jyll
+45 4142 3186 – SMS gerne og du vil blive kontaktet
info@voreshundehotel.dk

Goddag og farvel tider efter aftale mellem 07.00/12.00 eller 15.00/18.00.